<< วิธีเอาไฟล์ที่ดาวน์โหลดค้างไว้ใน FlashGet ไปดาวน์โหลดต่อที่อื่น >> 
เขียนโดย คุณ บาทเดียว
 
อันดับแรกให้คุณบันทึกฐานข้อมูลไว้ก่อน  ตั้งชื่ออะไรก็ได้  เป็นไฟล์สกุล *.jcd

ทีนี้ก็ก็อปเอาไฟล์ download1.jcd และไฟล์ .jc! ไปไว้ที่เครื่องอื่นได้เลย  ไฟล์ download1.jcd เอาไว้ที่ไหนก็ได้  แต่อย่าลืมนะครับว่าไฟล์ .jc! ต้องเอาไปไว้ในตำแหน่งเหมือนเครื่องหลักทีนี้ก็มายังที่เครื่องใหม่ที่เราจะใช้โหลดต่อ  เปิด FlashGet ขึ้นมา  ไปที่แฟ้ม  เปิดฐานข้อมูล

สังเกตตรงมุมซ้ายบนจะเป็น download1.jcd  ทีนี้ก็ดาวน์โหลดต่อได้เลยครับกดปุ่มดาวน์โหลดต่อได้เลย 
29 เมษายน 2547