<< วิธีใช้งานโปรแกรมช่วยดาวน์โหลด Internet Download Manager (IDM) >>
เขียนโดย คุณ dlmania
 
หลังจากที่คุณติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถเรียกเข้าโปรแกรมได้จากไอคอนของโปรแกรม ที่จะปรากฏอยู่ที่มุมขวามือด้านล่างของหน้าจอ Desktop (System Tray) หรือเรียกเข้าโปรแกรมจากทางเมนู Start / Programs / Internet Download Manager

ซึ่งคุณจะพบกับหน้าจอหลักของโปรแกรม ดังรูป1. Add URL -- เป็นปุ่มที่ใช้ป้อนตำแหน่งของไฟล์ที่คุณต้องการจะดาวน์โหลด หรือก็คือ URL ของโปรแกรมนั้นๆ เช่น http://www.carabao.net/webboard/tsunami.mp3 หรือ http://www.registryfix.com/registryfix.exe

2. Resume -- เป็นปุ่มที่ใช้ดาวน์โหลดไฟล์ที่ยังดาวน์โหลดไม่เสร็จ ซึ่งอาจจะเกิดจากเน็ทหลุด หรือไฟดับ ทำให้การดาวน์โหลดขาดช่วง คุณก็สามารถใช้ปุ่มนี้ เพื่อดาวน์โหลดไฟล์ต่อเนื่องจากจุดที่ขาดช่วงได้ เมื่อคุณต่อเข้ามาในเน็ทอีกครั้งหนึ่ง
* ความสามารถในการดาวน์โหลดต่อเนื่องหรือ Resume นั้น ขึ้นอยู่กับ Server ที่คุณดาวน์โหลดไฟล์ด้วยว่ายินยอมหรือรองรับการดาวน์โหลดแบบต่อเนื่องหรือไม่ หากไม่รองรับ คุณจำเป็นต้องเริ่มดาวน์โหลดใหม่ทั้งหมด

3. Stop -- เป็นปุ่มที่ใช้หยุดการดาวน์โหลดไฟล์ ซึ่งหาก Server ที่คุณดาวน์โหลดไฟล์ รองรับการดาวน์โหลดไฟล์แบบต่อเนื่อง (Resume) คุณก็สามารถหยุดการดาวน์โหลดเพื่อไปทำธุระ และกลับมาดาวน์โหลดต่อเมื่อมีเวลา

4. Stop All -- ทำงานเหมือนกับปุ่ม Stop แต่ใช้ในกรณีที่ต้องการหยุดการดาวน์โหลดไฟล์ ที่กำลังดาวน์โหลดอยู่ ณ ขณะนั้นทั้งหมด

5. Delete -- เป็นปุ่มที่ใช้ลบรายการจากในลิสต์ดาวน์โหลดของโปรแกรม IDM (จะได้กล่าวถึงในข้อ 13.) การลบไฟล์ดังกล่าวนี้ เป็นเพียงการลบรายการจากในลิสต์รายการดาวน์โหลดของโปรแกรม IDM เท่านั้น ไม่มีผลกระทบหรือไม่ได้ลบไฟล์ที่เราได้ดาวน์โหลดมาแล้ว

6. Delete Completed Files -- ทำงานเหมือนกับปุ่ม Delete แต่เป็นการลบรายการจากในลิสต์ดาวน์โหลดของโปรแกรม IDM ซึ่งดาวน์โหลดโปรแกรมเสร็จเรียบร้อยแล้ว (ที่มีสถานะเป็น Complete ซึ่งจะแสดงอยู่ในลิสต์รายการดาวน์โหลด ที่จะได้กล่าวถึงในข้อ 13.) ออกไปในคราวเดียวกัน

7. Options -- ปุ่มที่ใช้ปรับแต่งการทำงานของโปรแกรม IDM (จะได้กล่าวถึงโดยละเอียดต่อไป)

8. Scheduler -- ปุ่มกำหนดตารางเวลาที่จะใช้ดาวน์โหลดไฟล์ที่ยังอยู่ในคิว (Queue) ที่แสดงในหน้าต่างลิสต์รายการดาวน์โหลดของโปรแกรม IDM เช่น เมื่อคุณพบไฟล์ที่ต้องการจะดาวน์โหลด คุณอาจจะไม่ได้ทำการดาวน์โหลดในทันที (ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม)

9. Start Queue -- ปุ่มที่สั่งให้โปรแกรม IDM ดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่ในคิว (Queue) ซึ่งยังดาวน์โหลดไม่เสร็จ

10. Stop Queue -- ปุ่มที่สั่งให้โปรแกรม IDM หยุดการดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่ในคิว (Queue)

11. Tell a Friend -- ปุ่มที่ใช้เรียกโปรแกรม E-Mail จากในเครื่องของคุณ เพื่อแนะนำโปรแกรม IDM ให้กับเพื่อนของคุณทราบ

12. Categories -- การแบ่งประเภทของไฟล์ที่อยู่ในลิสต์รายการดาวน์โหลด เช่น ไฟล์ที่โปรแกรม IDM ทำการดาวน์โหลดทั้งหมด (All Downloads) , รายชื่อไฟล์ที่ยังดาวน์โหลดไม่เสร็จ (Unfinished) , รายชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้ว (Finished) นอกจากนี้ ในส่วนของรายชื่อไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดทั้งหมด ยังได้รับการแยกประเภทเป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัด (Compressed) ไฟล์เอกสาร (Documents) ไฟล์เสียง (Music) ไฟล์โปรแกรม (Programs) ไฟล์วีดีโอ (Video) เพื่อให้คุณสะดวกต่อการตัดสินใจดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับไฟล์แต่ละประเภทต่อไป

13. ลิสต์รายการดาวน์โหลด เป็นส่วนที่ใช้แสดงรายการไฟล์ที่ถูกดาวน์โหลดโดยโปรแกรม IDM ทั้งที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และยังไม่เรียบร้อย รวมทั้งไฟล์อยู่ในคิว
- File Name ชื่อไฟล์ที่ดาวน์โหลด
- Q หากไฟล์อยู่ในคิว (Queue) ที่จะถูกดาวน์โหลด (ไฟล์ที่ยังดาวน์โหลดไม่สมบูรณ์) จะปรากฏเป็นเครื่องหมาย +
- Size ขนาดของไฟล์ที่จะดาวน์โหลด
- Status สถานะของการดาวน์โหลด หากโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะขึ้นเป็นคำว่า Complete แต่หากยังดาวน์โหลดไม่เสร็จ จะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ของส่วนที่ดาวน์โหลดมาแล้ว
- Time-left ระยะเวลาที่คาดว่าจะดาวน์โหลดไฟล์เสร็จ (โดยประมาณ)
- Transfer rate อัตราความเร็วในการดาวน์โหลด
- Last Try … หากมีการดาวน์โหลดไฟล์ใดไฟล์หนึ่งมากกว่า 1 ครั้ง ในช่องนี้จะแสดงเป็นวันที่และเวลาในการดาวน์โหลดครั้งล่าสุด
- Description รายละเอียดของไฟล์ที่ดาวน์โหลด เช่น หากเป็นไฟล์ Mp3 ก็จะแสดงอัตราบิทเรท , ความยาวของเพลง


วิธีการดาวน์โหลดไฟล์โดยโปรแกรม IDM

การดาวน์โหลดไฟล์ในโปรแกรม IDM สามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน เช่น

1. เข้าไปที่หน้าจอหลักของโปรแกรม IDM จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Add URL (ดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น) ซึ่งจะปรากฏหน้าจอให้คุณป้อน URL ของไฟล์ที่คุณต้องการจะดาวน์โหลด เช่น http://www.carabao.net/webboard/tsunami.mp3 หรือ http://www.registryfix.com/registryfix.exe2. เมื่อคุณเจอลิ้งค์ของไฟล์ที่คุณต้องการจะดาวน์โหลด คุณสามารถคลิกขวาที่ลิ้งค์นั้น แล้วเลือก Download with IDM ดังรูป3. การดาวน์โหลดโดยใช้รถเข็นดาวน์โหลด ของโปรแกรม IDM การดาวน์โหลดด้วยวิธีนี้ ก่อนอื่นคุณต้องเปิดใช้งานระบบรถเข็นดาวน์โหลดของโปรแกรม IDM ก่อน โดยเข้าไปที่หน้าจอหลักของโปรแกรม IDM คลิกที่เมนู URL จากนั้นทำเครื่องหมายหน้าบรรทัด Show drop targetซึ่งเมื่อคุณเจอลิ้งค์โปรแกรมที่คุณต้องการดาวน์โหลด ก็เพียงแค่ใช้เมาส์ลากลิ้งค์ดังกล่าว มาไว้ที่รถเข็นดาวน์โหลดของโปรแกรม IDM (ดังที่แสดงในรูป) ที่จะแสดงอยู่ที่มุมล่างขวามือของหน้าจอ (คุณสามารถลากมันไปไว้ในตำแหน่งที่คุณต้องการได้)4. การดาวน์โหลดโดยใช้คำสั่งก๊อปปี้ URL ที่เป็นข้อความ (ไม่ใช่ลิ้งค์) ซึ่งวิธีนี้จะมีประโยชน์เวลาที่คุณพบ URL ของไฟล์ที่ต้องการจะดาวน์โหลด เช่น http://www.registryfix.com/registryfix.exe แต่ทางคนที่บอก URL ไว้ไม่ได้ทำเป็นลิ้งค์ให้คุณคลิกเพื่อดาวน์โหลดได้ทันที คุณก็สามารถดาวน์โหลดได้จากโปรแกรม IDM ได้ด้วยวิธีง่ายๆ

แต่ก่อนอื่นคุณต้องเข้าไปกำหนดให้ใช้ความสามารถนี้จากหน้าจอหลักของโปรแกรม IDM (กำหนดเพียงครั้งเดียว) โดยคลิกที่เมนู Downloads เลือก Optionsในแท็บ General ให้คุณทำเครื่องหมายหน้าบรรทัด Automatically start downloading of URLs placed to clipboardจากนั้นเมื่อคุณเจอลิ้งค์ดาวน์โหลดโปรแกรมที่เป็น URL แต่ทางคนที่บอก URL ไว้ อาจจะไม่ได้ทำลิ้งค์ให้ คุณก็เพียงแค่ลากเมาส์ทำไฮไลท์คลุมข้อความ URL ดังกล่าวไว้ จากนั้นเลือกคำสั่ง Copy ดังรูปโปรแกรม IDM ก็จะขึ้นหน้าจอให้ยืนยันการดาวน์โหลด ดังรูปซึ่งไม่ว่าคุณจะเลือกดาวน์โหลดด้วยวิธีการใดก็ตาม หน้าจอที่แสดงการดาวน์โหลดของโปรแกรม IDM ก็จะแสดงผลขึ้นมาเหมือนๆ กัน ดังรูปในหน้าจอที่ปรากฏขึ้นมานี้ จะแสดง URL ของไฟล์ที่คุณกำลังจะดาวน์โหลด , โฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บไฟล์ที่ดาวน์โหลด (คุณสามารถคลิกปุ่ม Browse เพื่อเลือกโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บได้)

หากคุณไม่ต้องการดาวน์โหลด ณ ขณะนั้น คุณสามรถคลิกที่ปุ่ม Download Later เพื่อเก็บไฟล์ดังกล่าวเข้าคิว (Queue) ไปทำการดาวน์โหลดเมื่อคุณมีเวลาสะดวก (คุณสามารถตั้งเวลาดาวน์โหลด ในช่วงเวลาที่คุณต้องการได้จากปุ่ม Scheduler ในหน้าจอหลักของโปรแกรม IDM ที่ได้กล่าวถึงไปแล้วในตอนต้น)

แต่หากคุณต้องการเริ่มการดาวน์โหลดทันที ให้คุณคลิกที่ปุ่ม Start Download เพื่อเริ่มการดาวน์โหลดไฟล์ในทันที ซึ่งจะปรากฏหน้าจอแสดงการดาวน์โหลดขึ้นมาดังรูปในหน้าจอที่แสดงการดาวน์โหลดของโปรแกรม IDM นี้ จะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับการดาวน์โหลดไฟล์ๆ นั้น เช่น ขนาดของไฟล์ จำนวนข้อมูลที่ดาวน์โหลดได้แล้ว ความเร็วในการดาวน์โหลด เวลาที่คาดว่าจะเสร็จ ซึ่งได้กล่าวถึงไปแล้ว ในข้อ 13. ที่อธิบายความหมายของแต่ละส่วนในหน้าจอหลักของโปรแกรม IDM

มีจุดสังเกตที่ควรจะกล่าวถึงเพิ่มเติมเพียงจุดเดียว คือ ในบรรทัด Resume Capability ซึ่งจะบอกข้อมูลให้คุณทราบว่า คุณสามารถดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าวนี้ต่อเนื่องในภายหลังได้หรือไม่ (Yes/No) หากการดาวน์โหลดเกิดหยุดชะงักด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม

ซึ่งหากลิ้งค์โปรแกรมที่คุณต้องการจะดาวน์โหลดไฟล์นี้ มีมากกว่า 1 ลิ้งค์ และไฟล์ที่จะดาวน์โหลดมีขนาดใหญ่ คุณอาจจะเลือกลิ้งค์ที่มีความสามารถในการดาวน์โหลดต่อเนื่องในภายหลังได้ เพื่อหากเกิดอุบัติเหตุที่ทำให้การดาวน์โหลดต้องหยุดชะงักลง คุณจะได้สามารถกลับมาดาวน์โหลดต่อได้ในภายหลัง


ปรับแต่งการทำงานของโปรแกรม IDM ให้ตรงกับความต้องการ

โดยให้คุณเปิดหน้าจอหลักของโปรแกรม IDM ขึ้นมา จากนั้นคลิกไปที่เมนู Downloads >> Options ดังรูป1. การกำหนดค่าในแท็บ Generalในส่วนที่ 1

- Launch Internet Download Manager on startup -- กำหนดให้เปิดใช้งานโปรแกรม IDM ทุกครั้งที่เริ่มใช้ Windows หรือไม่
- Automatically start downloading of URLs placed to clipboard -- กำหนดให้เมื่อมีการก๊อปปี้ข้อความใดๆ ที่ตรงกับชนิดของไฟล์ที่จะดาวน์โหลดด้วยโปรแกรม IDM ให้มีหน้าจอขึ้นมาให้ยืนยันการดาวน์โหลด (ดังที่ได้กล่าวถึงไปแล้ว ในหัวข้อวิธีการดาวน์โหลดไฟล์โดยโปรแกรม IDM
- Use advanced browser integration -- ให้โปรแกรม IDM ทำงานร่วมกับเว็บบราวเซอร์ตามที่ระบุไว้ในกรอบด้านล่างของบรรทัดนี้ (จะได้กล่าวถึงในส่วนที่ 2) ซึ่งจะอำนวยความสะดวก เมื่อคุณมีการดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บบราวเซอร์ที่ถูกระบุไว้นี้ โปรแกรม IDM จะทำงานแทนระบบดาวน์โหลดของตัวเว็บบราวเซอร์ในทันทีที่มีการดาวน์โหลดเกิดขึ้น

ในส่วนที่ 2

ชื่อโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่จะกำหนดให้โปรแกรม IDM ทำงานร่วมด้วย ในเบื้องต้นที่กำหนดไว้ คือ IE , Mozilla, Netscape, Opera แต่หากคุณต้องการให้โปรแกรม IDM ทำงานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ (ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะโปรแกรมประเภทบราวเซอร์เท่านั้น) เช่น เมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ด้วยโปรแกรม WS_FTP คุณอาจจะต้องการให้โปรแกรม IDM ทำงานในส่วนนี้แทน ก็ให้คุณทำเครื่องหมายหน้าบรรทัด Detect new applications that try to download files from the internet

ในส่วนที่ 3

กำหนดชนิดของไฟล์ที่จะให้โปรแกรม IDM ดาวน์โหลด ซึ่งค่าปกติที่โปรแกรม IDM เตรียมมาให้ก็มีอยู่พอสมควรแล้ว เช่น หากคุณต้องการให้โปรแกรม IDM ทำงาน เมื่อมีดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร (ที่มีนามสกุลเป็น .doc) คุณก็เพียงแค่เพิ่มคำว่า DOC ให้ต่อท้ายจากชนิดของไฟล์ตัวสุดท้ายโดยวรรคจากตัวก่อนหน้านั้น 1 วรรค (จากรูปชนิดของไฟล์ตัวสุดท้ายคือ PDF)

ในส่วนที่ 4

กำหนดรายชื่อเว็บที่คุณไม่ต้องการให้โปรแกรม IDM เป็นตัวดาวน์โหลด จากตัวอย่างในรูป เป็นเว็บอัพเดทระบบปฏิบัติการวินโดว์ (คุณสามารถใช้เครื่องหมาย * เพื่อกำหนดค่า URL เป็นช่วงกว้างๆ ได้)


2. การกำหนดค่าในแท็บ Connectionในแท็บ Connection นี้ จะให้คุณกำหนดชนิดของการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ทที่คุณใช้งานอยู่ (Connection Type/Speed) เช่น Dial-up , ADSL ในแต่ละความเร็ว ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อให้โปรแกรม IDM สามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

มีจุดกำหนดค่าที่สำคัญอยู่ 2 จุดที่ควรจะกล่าวถึง คือ Max. connections number ซึ่งเป็นการกำหนดคอนเน็คชั่นในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ที่เรากำหนดจะดาวน์โหลดไฟล์ (เหมือนกับการช่วยกันดาวน์โหลดไฟล์ๆ เดียวจากหลายๆ เครื่อง) โดยยิ่งเรากำหนดจำนวนคอนเน็คชั่นมาก ก็จะทำให้เราดาวน์โหลดได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

แต่ในอีกด้านหนึ่ง การเพิ่มจำนวนคอนเน็คชั่นในการดาวน์โหลดมากเกินไป ก็จะสร้างภาระให้กับเซิร์ฟเวอร์ที่เราทำการดาวน์โหลดไฟล์ ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ดูแลระบบหาทางป้องกันหรือจำกัดการดาวน์โหลดในครั้งต่อๆ ไป ดังนั้นค่าปกติที่ควรจะกำหนดไว้สำหรับ Max. connections number นั้น ไม่ควรจะเกิน 4

แต่หากคุณต้องการเพิ่มหรือลดจำนวนคอนเน็คชั่น โดยขึ้นอยู่กับเซิรฟ์เวอร์หรือเว็บไซท์ว่ามีความสามารถในการรองรับการแชร์ไฟล์หรือโปรแกรมได้มากน้อยเพียงใด คุณสามารถคลิกที่ปุ่ม New ภายใต้ส่วน Exceptions: ซึ่งจะทำให้คุณสามารถกำหนดค่า Max connections สำหรับแต่ละเว็บไซท์ที่คุณต้องการจะดาวน์โหลดไฟล์ได้


3. การกำหนดค่าในแท็บ Downloadsในส่วนที่ 1

กำหนดโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์แต่ละประเภท โปรแกรม IDM จะแบ่งประเภทไฟล์ออกเป็น 6 หมวดหลักๆ คือ
ไฟล์ทั่วไป (General) , ไฟล์ที่ถูกบีบอัด (Compressed) ไฟล์เอกสาร (Documents) ไฟล์เสียง (Music) ไฟล์โปรแกรม (Programs) ไฟล์วีดีโอ (Video) ซึ่งวิธีการกำหนดโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บสำหรับไฟล์แต่ละประเภท ให้คุณคลิกเลือกหมวดในบรรทัด Category ก่อน จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Browse เพื่อเลือกโฟลเดอร์ และปฏิบัติด้วยขั้นตอนเช่นนี้ซ้ำๆ กัน จนครบทุกประเภทของไฟล์

สำหรับในบรรทัด Remember last save path for “General” category จะเป็นการกำหนดให้โปรแกรม IDM จำค่าโฟลเดอร์ที่บันทึกไฟล์ที่ดาวน์โหลดสำหรับไฟล์ประเภททั่วไปครั้งสุดท้ายเอาไว้ เช่น หากคุณกำหนดโฟลเดอร์ที่จะเก็บไฟล์ทั่วไปไว้ในโฟลเดอร์ C:\GENERAL แต่ตอนที่คุณทำการดาวน์โหลดด้วยโปแกรม IDM คุณทำการเปลี่ยนโฟลเดอร์ที่จะจัดเก็บไฟล์ที่อยู่ในประเภททั่วไปนี้ ไปไว้ที่โฟลเดอร์อื่น เช่น C:\TEMP โปรแกรม IDM จะจำค่าโฟลเดอร์ที่เปลี่ยนไปนั้นไว้ด้วย ซึ่งเมื่อคุณดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่กลุ่มประเภททั่วไปนี้อีก โปรแกรม IDM ก็จะแสดงโฟลเดอร์ที่จะใช้จัดเก็บขึ้นมาให้เป็น C:\TEMP แทน C:\GENERAL ที่เคยกำหนดไว้

ในส่วนที่ 2

จะเป็นการกำหนดการแสดงผลหน้าจอการดาวน์โหลดของโปรแกรม IDM เช่น ให้แสดงเป็นแบบ Normal หรือ Minimize นอกจากนั้นคุณยังสามารถกำหนดให้แสดงหรือไม่แสดงหน้าจอเริ่มต้นการดาวน์โหลด (Show start download dialog) และหน้าจอหลังการดาวน์โหลดเสร็จ (Show download complete dialog)

หน้าจอเริ่มต้นการดาวน์โหลดหน้าจอหลังการดาวน์โหลดเสร็จซึ่งหากคุณมักจะดาวน์โหลดไฟล์เป็นจำนวนมากพร้อมๆ กันหลายๆ ไฟล์ คุณอาจจะกำหนดไม่ให้แสดงหน้าจอหลังการดาวน์โหลดเสร็จขึ้นมา เพื่อไม่ให้เกะกะที่หน้าจอ หรือต้องคอยปิดหน้าจอเหล่านั้นทิ้งไป

ในส่วนที่ 3

คุณสามารถเลือกโปรแกรมสแกนไวรัสที่จะใช้ตรวจสอบไฟล์ที่คุณดาวน์โหลดผ่านโปรแกรม IDM ได้จากการคลิกเลือกโปรแกรมในบรรทัด Virus scanner program จากนั้นใส่พารามิเตอร์ที่จะใช้ในการสแกนไฟล์ไว้ในบรรทัด Command line parameters

กำหนดรูปแบบการแสดงผลทั่วไปของโปรแกรม IDM

ให้คุณคลิกที่เมนู View คุณจะพบกับเมนูต่างๆ ที่ใช้ปรับรูปแบบการแสดงผลของโปรแกรม IDM ดังรูป1. Hide categories -- ให้ซ่อนหรือแสดงหน้าต่างแยกประเภทไฟล์ที่ดาวน์โหลด ที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของหน้าจอหลักของโปรแกรม IDM นี้
2. Arrange files -- เลือกรูปแบบการจัดเรียงไฟล์ในลิสต์รายการดาวน์โหลดโปรแกรม เช่น เรียงตามชื่อ , เรียงตามลำดับการดาวน์โหลด ฯลฯ
3. Toolbar -- เลือกรูปแบบการแสดงทูลบาร์ (Toolbar) ที่เป็นปุ่ม Add URL, Resume, Stop, Stop All ว่าจะแสดงเป็นไอคอนขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ รวมทั้งให้แสดงผลแบบธรรมดาหรือสามมิติ (3D)
4. Customize URL List -- ปรับแต่งการแสดงผลในหน้าต่างลิสต์รายการดาวน์โหลด เช่น จะให้ซ่อนหรือแสดง คอลัมน์ใด (File Name, Q, Size, Status) หรือจะจัดให้คอลัมน์ใดอยู่ด้านหน้าหรือด้านหลัง
5. Language -- เลือกภาษาที่จะใช้แสดงผลในโปรแกรม IDM (โปรแกรม IDM รองรับการแสดงผลภาษาไทย)


การอัพเดทโปรแกรม IDM แบบออนไลน์

คุณสามารถตรวจสอบและสั่งให้โปรแกรม IDM ทำการอัพเดทโปรแกรมให้เป็นเวอร์ชั่นล่าสุด ได้จากเมนู Help >> Quick Update จากหน้าจอหลักของโปรแกรมซึ่งเมื่อคลิกเข้าไปแล้ว คุณจะพบกับหน้าต่างที่แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรม IDM เวอร์ชั่นล่าสุดที่ทางเว็บผู้พัฒนาโปรแกรม IDM เปิดให้อัพเดท หากคุณต้องการอัพเดท ก็เพียงแค่คลิกที่ปุ่ม Update now* ถ้าคุณไม่ได้ใช้โปรแกรมลิขสิทธิ์ อาจจะหลีกเลี่ยงการอัพเดทโปรแกรมโดยวิธีนี้ เพราะทางผู้พัฒนาโปรแกรมอาจจะมีการตรวจสอบลิขสิทธ์ของโปรแกรมที่คุณใช้งานอยู่ ผ่านช่องทางการอัพเดทโปรแกรมนี้


เทคนิคอื่นๆ

- ค้นหาและเปิดไฟล์

หากคุณจำโฟลเดอร์ที่คุณใช้เก็บโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมาจากเน็ทไม่ได้ แต่คุณใช้โปรแกรม IDM ในการดาวน์โหลดทุกครั้ง คุณสามารถเข้าไปที่หน้าจอหลักของโปรแกรม IDM จากนั้นเลือกประเภทของไฟล์ที่คุณต้องการค้นหาจาก Categories ทางด้านซ้ายของหน้าจอ และเลื่อนหาโปรแกรมที่คุณต้องการ จากนั้นสามารถสั่งให้เปิดไฟล์หรือสั่งให้ไฟล์โปรแกรมนั้นๆ ทำงานผ่านทางโปรแกรม IDM ได้ทันที (ดังแสดงในรูป)- การดาวน์โหลดไฟล์จำนวนมาก ในคราวเดียวกัน

เมื่อคุณเข้าไปในหน้าจอซึ่งมีลิ้งค์ไฟล์หรือโปรแกรมที่คุณต้องการดาวน์โหลดอยู่เป็นจำนวนมาก คุณสามารถใช้การคลิกขวาที่หน้าจอนั้น และเลือกคำสั่ง Download All Links with IDM ดังในรูป ซึ่งเป็นการดาวน์โหลดไฟล์ MP3 ทั้งหมดในหน้าเพจนั้นหลังจากที่คลิกเลือกคำสั่งดังกล่าวแล้ว จะปรากฏหน้าจอ Download All Links with IDM ขึ้นมาดังรูปหากคุณต้องการดาวน์โหลดแค่บางไฟล์ ก็ให้ทำเครื่องหมายหน้าบรรทัดที่แสดงชื่อไฟล์ที่คุณต้องการดาวน์โหลด แต่หากต้องการดาวน์โหลดทั้งหมด ให้คลิกที่ปุ่ม Check All หรือหากต้องการกำหนดประเภทของไฟล์ และโฟลเดอร์ที่จะใช้จัดเก็บไฟล์ใหม่ ก็ให้คลิกที่ All files to one category และ All files to one directory ตามลำดับ และกำหนดประเภทและโฟลเดอร์ตามที่คุณต้องการเข้าไป
จากนั้นให้คุณเปิดหน้าจอหลักของโปรแกรม IDM ขึ้นมา คุณจะพบกับไฟล์ที่คุณเลือกดาวน์โหลดปรากฏเป็นคิว (Queue) งานในลิสต์รายการดาวน์โหลดของโปรแกรม IDM ให้คุณคลิกที่ปุ่ม Scheduler เพื่อตั้งเวลาการดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่ในคิวในหน้าจอ Scheduler ให้คุณกำหนดเวลา และวันที่ที่จะดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่ในคิว เมื่อเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Start nowเมื่อถึงเวลาที่คุณกำหนดเอาไว้ โปรแกรม IDM จะเริ่มดาวน์โหลดไฟล์ที่อยู่ในคิวโดยอัตโนมัติ
 
4 กุมภาพันธ์ 2548