<< ปรับความดัง MP3 ให้เท่ากันทุกเพลง ด้วย MP3Gain >>
เขียนโดย คุณ Paranoїd
 


ปรับความดัง MP3 ให้เท่ากันทุกเพลง ด้วย MP3Gain
เว็บผู้ผลิต: mp3gain.sourceforge.net

MP3Gain ฟรีโปรแกรมสำหรับปรับความดังของ MP3 ให้เท่ากันทุกเพลง
โดยปราศจากความสูญเสียในคุณภาพของเสียง (..อ้างอิงจากผู้ผลิตตามที่ได้อ้างไว้)
เหมาะสำหรับท่านที่ชอบฟังเพลงทุกๆท่าน ทำให้บรรยากาศในการฟังเพลงเป็นไปด้วยความราบรื่น
หรือใช้ในการปรับความดังของ MP3 ก่อนที่จะทำการเบริ์นหรือไรท์ลงแผ่นซีดี

การทำงานของ MP3Gain จะมี 2 แบบ คือ
1. Track ปรับความดังครั้งละเพลง โดยใช้คำสั่ง Add File(s)
2. Album ปรับความดังครั้งละโฟลเดอร์ หรือครั้งละอัลบั้ม โดยใช้คำสั่ง Add Folder


เปิด MP3Gain จากตัวอย่างเป็นการทำงานในแบบ Track ปรับความดังครั้งละเพลง
1. คลิกที่ Add File(s) > เลือก MP3 ที่ต้องการปรับความดัง
2. ตั้งค่าความดังที่ Target "Normal" Volume (ค่าปกติจะอยู่ที่ 89dB)
3. คลิกที่ชื่อเพลง (กรณีที่ Add เข้ามาหลายเพลง แต่ต้องการปรับความดังครั้งละเพลง)
4. คลิก Track Analysis.. เป็นอันสิ้นสุดการทำงานของ MP3Gain

เมื่อทดลองฟังผลงานที่ได้ปรับแต่งแล้ว หากความดังยังไม่เป็นที่น่าพอใจ
เราสามารถปรับความดังได้อีกครั้งหนึ่ง โดยตั้งค่าความดังที่ต้องการที่ Target "Normal" Volume > คลิกที่ Track Gain
หากต้องการปรับความดังของ MP3 นั้นๆ ให้เหมือนเดิมก่อนมีการปรับแต่ง
เราสามารถใช้ค่าความดังที่แสดงที่ Volume นำไปใส่ลงใน Target "Normal" Volume และคลิกที่ Track Gain

MP3Gain 1.2.5 - แบบไม่ต้องติดตั้งในการใช้งาน  (735 KB)
MP3Gain 1.2.5 - แบบต้องติดตั้งในการใช้งาน  (654 KB)
 
1 กุมภาพันธ์ 2008