<< ทริคเล็กๆ สั่งคอมพิวเตอร์ให้พูดตามที่เราพิมพ์ >>
เขียนโดย คุณ Paranoїd
 


How to make your computer talk.. what you type

เป็นอีกหนึ่งทริคเล็กๆ ที่เราสามารถเรียกใช้งานฟีเจอร์ที่ built-in มากับวินโดวส์ให้ลุกขึ้นมาทำงาน
โดยเป็นการเขียนคำสั่งในแบบ text ธรรมดาๆ ด้วย Notepad แต่ให้อยู่ในรูปแบบของไฟล์ VBS
เพื่อเรียกใช้บริการของ SAPI หรือชื่อเต็มๆ ว่่า Speech Application Programming Interface
ให้เขาลุกขึ้นมาทำงานในแบบพูดจ้อได้ทั้งวันตามข้อความที่เราพิมพ์ แม้ว่าเขาจะยังไม่ยอมพูดภาษาไทยก็ตาม..
1. ก็อปปี้คำสั่งด้านล่าง นำไป paste ใน Notepad ครับ
Dim message, sapi
message=InputBox("Enter the text you want spoken","Speak This")
Set sapi=CreateObject("sapi.spvoice")
sapi.Speak message
2. เสร็จแล้วเซฟไฟล์ด้วยชื่อตามที่ต้องการ และต่อท้ายชื่อไฟล์ด้วย .VBS ตัวอย่างเช่น Pzecret.VBS
รวมถึงเลือกเซฟแบบ All files ในช่อง Save as type
3. หากไม่มีอะไรผิดพลาด เมื่อดับเบิ้ลคลิกไฟล์ VBS ที่เราได้สร้างขึ้น
ก็จะพบกับไดอะล็อกตามภาพ พิมพ์ข้อความตามต้องการแล้วคลิก OK ให้เขาพูดครับ Enjoy..!!
 
7 พฤศจิกายน 2008